O SMA1

Tu można przeczytać o chorobie

www.fsma.pl/sma

Światowe standardy opieki nad chorymi na SMA1

http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/sma/polish/sma_soc_pl.pdf